स्वातंत्र्य

May 30, 2022 0
स्वातंत्र्य कोणाला आवडत नाही? सर्वांनाच ते प्रिय असते. स्वतःचे तंत्र, स्वतःला मोकळेपणाने जगण्याची  मुभा, मोकळा श्वास, स्वावलंबनाची आस, ना को...

वाटेवरती काचा गं

May 30, 2022 0
प्रसूतीगृहा तील बाळंतिणीचे विव्हळणे आपल्याला कष्टदायी होते. एका नव्या अंकुराला नऊमास उदरामध्ये वाढवून या जगात आणताना त्या मातेला भयंकर प्रसव...

आयुष्य

April 22, 2022 1
           आयुष्य म्हटले की सुखदुःखांचा डोंगर असे चटकन डोळ्यासमोर येते. दुःखा पाठोपाठ सुख आणि सुखा पाठोपाठ दुःख येतच असतात. कालचक्र म्हणतात ...

अस्तित्व

March 24, 2022 0
जगाच्या अखेरच्या घटके आधी मनू ने महाकाय जहाज बनवले होते आणि त्यात मानव जात, प्राणीजात पशु पक्षी, अन्नधान्य, जीवनाच्या अत्यंत गरजेच्या वस्तू ...

अनुभव

March 08, 2022 0
अनुभवातून माणूस शिकतो हे वाक्य मी लहानपणापासून सर्व जाणकारांच्या तोंडातून ऐकले आहे. लहानपण याचा अर्थ कळत नव्हता पण जशी जशी मोठी होत गेले तसे...

चाहूल

February 19, 2022 0
" कुणीतरी येणार येणार गं, पाहुणा कोणी येणार येणार गं"....... नवीन छोट्या पाहुण्याची चाहुल  लागल्यावर त्याच्या स्वागतार्ह गायलेले ह...

आधारस्तंभ

February 12, 2022 0
एका शब्दात किती सामर्थ्य दडलेले आहे. भारदस्त असा हा शब्द आधारस्तंभ. क्षीण झालेल्या मनाला ताजेतवाने करणारा, खचून गेलेल्यांना उचलून उभे करणारा...

जिद्द

February 03, 2022 0
माणसाचे मन एकच असते पण त्याच्या भोवती खूप वलय असतात. त्यात मनाच्या असंख्य छटा दडलेल्या असतात.  आपण म्हणतो मन फार कोमल आहे, मन निष्ठुर आहे, म...

महिला सक्षमीकरण आणि बचत गट

January 23, 2022 0
सन १९०८ साली अमेरिकेतील आंतर्राष्ट्रीय महिला वस्त्र कामगार युनियनच्या १५००० महिलांनी पुरुषांच्या बरोबरीने वेतन, मतदानाचे हक्क आदी विषयांवर य...

साता उत्तराची कहाणी - ग. प्र. प्रधान

January 17, 2022 0
ग. प्र. प्रधान हे समाजवादी चळवळीतील एक झुंजार कार्यकर्ते. पुरोगामी विचार आणि इंग्रजी वाङ्मयाचा गाढा अभ्यास ही त्यांची ठळक वैशिष्ट्ये. मुळात ...

Join Us